Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bokstavslek

En arm med green screen vante på håller upp en magnetbokstav i trä. Bokstaven hålls i en grön låda

Green screen och bokstäver

Green Screen är ett roligt sätt att leka och uppmuntra barnens intresse för teknik och digitalt skapande. I förskolan och skolan kan ni använda tekniken för att iscensätta olika miljöer och släppa loss kreativitet och fantasin.Tekniken fungerar genom att vi med hjälp av digitala verktyg (som olika appar) kan ersätta en viss färg (grön) med…

Read More