Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY CLICKO AB

Clicko.se använder vi och skyddar dina personuppgifter på följande sätt:

Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du handlar på vår webbplats, deltar i en tävling och/eller kontaktar oss. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din epostadress, ditt telefonnummer och/eller IP-adress Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

Användning av information

Vi behandlar information på olika grunder: i) För att kunna administrera och hantera betalningar och beställningar ii) Med syfte att kunna ge dig personlig service och erbjudanden samt för sedvanlig kundrelationshantering sparar vi: – Administrativ information – Information om vilka produkter du har köpt – Cookiedata – Kontaktuppgifter Vi har gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse att behandla dessa data för dessa ändamål i form av upprätthållande av kundrelationen, marknadsföring och utveckling. Vill du avstå från sådan behandling är du välkommen att kontakta oss. Vi behandlar också faktureringsinformation i enlighet med de krav som vid var tid gällande lagstiftning kräver, till exempel för bokföringsändamål. Sådan information sparas så länge som lagen kräver.

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart (personuppgiftsbiträden eller underbiträden) som hjälper oss att driva vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell och i övrigt följa gällande personuppgiftslagstiftning. Vi anser att det är nödvändigt att dela information med rättsvårdande myndigheter, itsäkerhetskonsulter, jurister och revisorer i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. Vi använder även Googles annonscookies i syfte att återkoppla till de som har besökt vår webbplats.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig och begära att de rättas eller raderas (om de är felaktiga), att vi slutar använda dem för ett specifikt ändamål, att få ut dem i ett digitalt läsbart format (till dig eller direkt till en annan tjänsteleverantör). Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt tar vi gärna emot förbättringsförslag.

Avsluta prenumeration av nyhetsbrev

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Vilka personuppgifter finns sparade hos oss?

De personuppgifter som finns sparade om dig som kund är de uppgifter som du lämnat till oss när du blev kund, som exempelvis din e-post och eventuell fakturaadress.