Skip to content Skip to footer

Ett kul och lite annorlunda sätt att leka med siffror kan vara att spela memory. Här kan vi göra på olika sätt och variera svårighetsgraden för att anpassa leken efter olika barns förmåga.

Varför Memory?

Memory är inte bara bra för att träna minnesförmågan, utan det har också visat sig vara ett bra sätt att att öva på att lösa problem och tänka strategiskt. Ersätter vi de vanliga memory-brickorna med sifferkort så får vi ett roligt sätt att leka med siffror och öva antal.

Om vi dessutom kombinerar det vanliga memoryspelandet med att bygga siffror så tar vi lärandet till en ny nivå där barnen får använda fler sinnen, och på så sätt lättare befäster sin kunskap.

Hur kan jag spela memory?

Här använder vi en sifferkortlek med både antalsprickar och siffror. Beroende på hur gamla barnen är och hur bekanta de är med siffror och antal kan man tänka sig olika varianter:

Två likadana spelkort med siffror byggda i trä hålls upp. I bakgrunden syns ett spel med siffror och kort med geometri

Lek med siffror – samma kort:

Gör ett helt vanligt memory, 2 likadana kort ger ett par. Får man ett par så ska man sen bygga siffran innan man får fortsätta.

två spelkort med träsiffror och antalsprickar ligger på ett bord. Båda korten visar siffran tre på olika sätt och kan användas för att spela memory man matematik

Lek med siffror – olika kort:

En annan variant, som är lite mer utmanande är att paret ska bestå av ett sifferkort och ett med rätt antal prickar. Här får barnen öva antalsuppfattning och lära sig att matcha siffror och antal. Avsluta även här med att bygga siffran.

Fler förslag på lekar för att öka barnens nyfikenhet och intresse för siffror och bokstäver hittar via länken nedan:

  • Lär dig siffror

    Lär dig siffror – Clickos Mattebox

    990.00kr Köp nu
  • kortlek med siffror

    Kortlek med siffror 0-9

    75.00kr Köp nu

Leave a comment