Skip to content Skip to footer

Öva antal och bli en mästare på matematik

Lektips eller lektionstips för dig som vill leka med siffror

Antalsuppfattning eller subitisering är en förmåga som innebär att kunna uppfatta ett antal föremål utan att behöva räkna varje föremål för sig.

Den här förmågan anses vara en av grunderna för att kunna förstå relationen mellan tal och antal samt en förutsättning för att kunna utveckla andra förmågor och färdigheter inom matematiken.

Hur kan man leka med siffror och antalsuppfattning för att lära sig matematik?

Gör så här:

  1. Gör olika högar med olika många saker i.
  2. Lägg fram motsvarande siffra, på ett kort eller om ni byggt den.
  3. Låt barnen para ihop rätt hög med rätt siffra.
  4. Gör det lite svårare genom att lägga till fler sifferkort.

Tips: Håll er till de lägre siffrorna. Barn i förskoleåldern kan nämligen i regel uppfatta mängder utan att räkna upp till fyra objekt. För större mängder avtar denna förmåga och barnet måste gå över till räkning.

öva antal
öva antal

Vill du veta mer om de olika läromedlen och lekmaterialen som används i tipset klicka dig vidare här nedan. 

Leave a comment