Skip to content Skip to footer

Språkutveckling – Logopeden

Barns utveckling av språket

Språkutveckling sker hela tiden och är en stor del av vardagen. Vi föds som tur är med en stark instinkt att kommunicera. Att imitera och härma vuxna är ett tidigt sätt för barnet att signalera och kommunicera. Upprepning är också viktigt för att utveckla såväl ordförråd som ordförståelse. Det sker naturligt i många vardagssituationer när vi vuxna upprepar, påminner och repeterar. 

magnetbokstav i trä, bokstaven L
Vackert Y har byggs av ett barn. Trädelarna som bokstaven består av hålls i hop med inbyggda magneter.
Ett S har byggts i vackerts trä. Det finns magneter i trädelarna så ett barn har byggt bokstaven och lär sig alfabetet
Ett S har byggts i vackerts trä. Det finns magneter i trädelarna så ett barn har byggt bokstaven och lär sig alfabetet
magnetbokstav N i vackert trä. Kan byggas och passar barn
Träbokstav med magnet bokstaven A är byggd

Lyssna, lek och lär ihop!

Ytterligare en viktig del i språket och språkutvecklingen är att lyssna. Lyssna tillsammans med ditt barn på ljuden runtomkring er – flugans surrande, bilen som kör förbi, kattens tassande.Med det lite större barnet kan ni rikta er gemensamma uppmärksamhet mot särskilda ord.  Det fokuserade lyssnandet är ett viktigt steg på vägen till att förstå hur bokstäver och språkljud hör ihop. 

Tillsammans med Astrid Frylmark, legitimerad logoped, har vi tagit fram några lekar och samspelsövningar där ni kan bidra till att utveckla er barns språk.

Lyssna noga!

Nu säger jag tre ord. Vilket ord är ett djur?sko                 kaka              katt….             Just, det, katt är ett djur!måne             elefant          penna…         Just det, elefant är ett djur! För barn som kommit lite längre kan ni testa en svårare version:Kanel             kamel            kastrullDaggkåpa      daggdroppe  daggmask
vackra träbokstäver ligger på golvet där barn leker

Lyssna och bygg!

Ett barn i förskolan bygger en bokstav i magnetiska trädelar och lär sig alfabetet
En av er låter som en bokstav (t.ex. M = “mmm”, inte “em” ). Hur ser den bokstaven ut? Bygg den tillsammans med Clickos magnetiska trädelar och få ännu fler sinnen i leken och lärandet!

VISA MIG TRÄDELARNA